Главная » Латвия » Приекульский край » г. Приекуле » Открыт памятник павшим в Отечественной войне

Открыт памятник павшим в Отечественной войне

КОММУНИСТ № 105, 06.05.1949

 

Над Приекульским братским кладбищем шефство взяла на себя первичная комсомольская организация. Комсомольцы решили привести в порядок и обсадить деревьями кладбище. Уже посажены 250 березок и 3000 кустов для живой изгороди, а также установлены дорожки и 100 м длиной и 10 м шириной аллея. Для заполнения более низких мест и для других надобностей привезен 100 м3 гравия и земли.

1 мая на кладбище установили памятник павшим в Отечественной войне воинам Советской Армии и жертвам немецкого террора. На открытии участвовали представители партии и комсомольских организаций и руководители советских учреждений, а также около 500 окружающих жителей и школьной молодежи. Возле памятника возложили много венков и цветов.

 

перевод: Анжела Фомина

 


 

Atklāts piemineklis Tēvijas karā kritušajiem

KOMUNISTS № 105, 06.05.1949

 

Par Priekules Brāļu kapiem šefību uzņēmusies komjaunatnes pirmorganizācija. Komjaunieši apņēmušies kapsētu izkopt un apstādīt ar kokiem. Jau iestādīti 250 bērziņu un 3000 krūmu dzīvžogam, kā arī ierīkoti celiņi un 100 m gara un 10 m plata aleja. Zemāko vietu uzpildīšanai un citām vajadzībām uzvests 100 m3 grants un zemes.

Pirmajā maijā kapos uzstādīja pieminekli Tēvijas karā kritušajiem Padomju Armijas karavīriem un vācu terora upuriem. Atklāšanā piedalījās partijas un komjaunatnes organizāciju pārstāvji un padomju iestāžu vadītāji, kā arī par 500 apkārtējo iedzīvotāju un skolu jaunatnes. Pie pieminekļa nolika daudz vainagu un ziedu.