Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Центральное кладбище » участок №2 » Чествуя память героев

Чествуя память героев

КОММУНИСТ № 175, 05.09.1958

 

Уже второй год в Лиепайской 1-й средней школе введена красивая традиция – в первый и последний школьные дни, а также отмечая важные события в жизни нашей страны, ученики отправляются на Центральное кладбище, где возлагают цветы на могилы бывших воспитанников школы – павших комсомольцев Бунки, Эвалдсона и Старка.

 

На снимке: пионеры возлагают цветы возле памятника павшим героям

 

После обеда возле школы собрались ученики с роскошными цветами. Среди них много пионеров с красными галстуками, учеников-комсомольцев. В сопровождении своей классной руководительницы учительницы Заблудовской пришли октябрята 2-го класса. Они все хотят как благодарность за счастливое детство возложить цветы на могилы павших героев.

И вот, уже добрались до своей цели! Здесь короткую речь детям говорит секретарь первичной комсомольской организации школы Дзидра Озола. Потом дети в сопровождении комсомольцев убирают и украшают цветами могилы павших товарищей. Но цветов так много, что большую охапку можем возложить также возле памятника погибшим патриотам.

Когда могильные холмы убраны и цветы возложены, ученики еще раз тихо их осматривают, и в их глазах можно прочитать обещание никогда не забывать наших героев.

 

Т. Фрелиха, старший руководитель пионеров 1-й средней школы

Фото Е. Звагулиса

перевод: Анжела Фомина

 


 

Varoņu piemiņu godinot

KOMUNISTS № 175, 05.09.1958

 

Jau otro gadu Liepājas 1. vidusskolā ieviesta skaista tradīcija pirmajā un pēdējā skolas dienā, kā arī atzīmējot svarīgākos notikumus mūsu valsts dzīvē, skolēni dodas uz Centrālkapiem, kur noliek ziedus uz bijušo skolas audzēkņu kritušo komjauniešu Bunkas, Ēvaldsona un Starka kapiem.

 

Attēlā: pionieri noliek ziedus pie kritušo varoņu pieminekļa.

 

Agrā pēcpusdienā pie skolas pulcējās skolēni ar krāšniem ziediem. Viņu vidū daudz pionieru sarkanajos kaklautos, skolēnu-komjauniešu. Savas klases audzinātājas skolotājas Zabludovskas vadībā ieradušies 2. klases oktobrēni. Visi viņi grib kā pateicību par laimīgo bērnību nolikt ziedus uz kritušo varoņu kapiem.

Un, lūk, esam jau nonākuši pie sava mērķa! Šeit īsu uzrunu bērniem saka skolas komjaunatnes pirmorganizācijas sekretāre Dzidra Ozola. Pēc tam bērni komjauniešu vadībā uzpoš un grezno ziediem kritušo biedru kapus. Bet ziedu ir tik daudz, ka lielu klēpi varam nolikt arī pie nogalināto patriotu pieminekļa.

Kad kapu kopiņas uzpostas un ziedi nolikti, skolēni vēlreiz klusi tos aplūko, un viņu acīs lasāms solījums nekad neaizmirst mūsu varoņus.

 

T. Frēliha, 1. vidusskolas vecākā pionieru vadītāja

E. Zvaguļa foto