Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Библиотека » Давние следы

Давние следы

КОММУНИСТ № 94, 15.05.1975

 

Сильвия Рейнфельде Муцениеце – учительница, Аустра Пакшхе-Юшкевица, Лолита Нейбурга-Янсоне – медицинские сестры, Харальд Курситис — капитан рыболовецкого судна, старший диспетчер, Эрнест Гаусен и Велта Вижля — металлурги… Но все они пионеры 1941 года, во время Великой Отечественной войны они жили и учились в Татарии в Больших Менгерах.

В 1941 году, когда эвакуировали детей из пионерских лагерей Латвии, на станции Сошихино гитлеровские самолеты бомбили поезд. Несколько пионеров осталось там в больнице, а 18 – на кладбище. Накануне праздника Победы было получено известие, что Воронцовская средняя школа будет открывать мемориальную доску погибшим пионерам Латвии.

– Мы должны быть там, – решила группа бывших пионеров.

В 1941 году из пионерских лагерей Латвии эвакуировали около 250 детей, и теперь в Воронцове встретилось около полусотни прибывших из Лиепаи, Даугавпилса, Талсов, Лигатне, Риги и Ленинграда.

Нет уже станции Сошихино, нет прежней железнодорожной линии. 34 года назад пионеры здесь провели лишь несколько часов, но их помнят и поныне.

– На том пригорке тогда была вырыта землянка. К ее дверям мы прижимались, когда фашисты на бреющем полете расстреливали нас из пулеметов, – показал Э. Гаусеи.

– В кустарнике этого болота мы прятались, – вспоминали женщины.

– А там на пригорке за болотом, возле леса, стоит больница, такая же белая, как тогда, – сказала С. Рейнфельде. Ее, контуженную и окровавленную, оставили тогда на попечение Медицинских работников. В больнице оставленным пионерам помогал раненый латышский боец. Когда ворвались гитлеровцы, его на глазах у детей расстреляли. Таковы следы пионеров 1941 года – полные крови. Они не зарастают, не забываются.

– Все послевоенные годы пионеры Воронцовской средней школы ухаживали за 18 могилами на Воронцовском кладбище. Там состоялось открытие мемориальной доски.

Воронцово – небольшой населенный пункт. Во время торжественного открытия мемориальной доски, в котором участвовали почти все его жители, мы лишний раз убедились в том, что душевное тепло может сделать такое событие настолько эмоциональным, что оно надолго запомнится.

К доске был возложен венок от Лиепайского городского комитета ЛКСМ Латвии. А как же иначе: ведь лиепайские комсомольцы помогали оборудовать пионерский лагерь в Кроте, откуда эвакуировали 84 пионера. Лиепайские комсомольцы на третий день Отечественной войны, находясь на фронте, встретили детей из разрушенного пионерского лагеря в Паланге и позаботились о том, чтобы они вторично не попали в лапы гитлеровцев. Весть о трагедии пионеров в Паланге послужила сигналом для спасения детей из лагеря в Кроте.

 

 

Мемориальную доску погибшим пионерам Латвии (на снимке) поставил коллектив Воронцовской школы. Как было оформлено это памятное место, где взяли средства?

– Средства? – переспросила учительница, – Собирали шишки, лекарственные растения, работали в колхозе. И все заработанные деньги перечисляли в фонд дружбы. Весь коллектив нашей школы работал более года, заработал несколько сот рублей и осуществил свой замысел…

Да, замысел осуществлен, и дружба еще больше окрепла.

 

Ф. Арине,

Фото автора.

 


 

SEN IEMĪTĀS PĒDAS

KOMUNISTS № 94, 15.05.1975

 

Silvija Reinfelde-Muceniece ir skolotāja, Austra Pakšķe-Juškevica, Lolita Neiburga-Jansone medicīnas māsas, Haralds Kursītis zvejas kuģa kapteinis — vecākais dispečers, Ernests Gausēns un Velta Vižļa metalurgi... Neviens viņus nesauc par 1941. gada pionieriem, kas Tēvijas kara laikā dzīvoja un mācījās Tatārijā, Lielajos Mengeros. Dažkārt gadās pat tā, ka tagad strādā līdzās un tikai tad, kad mengerieši pulcējas kopā, uzzin, ka Tēvijas kara laikā dzīvojuši zem viena jumta.

1941. gadā, kad evakuējās bērni no Latvijas pionieru nometnēm, Sošihinas stacijā hitleriešu lidmašīnas bombardēja vilcienu. Tur vairāki pionieri palika slimnīcā, 18 kapsētā. Uzvaras svētku priekšvakarā pienāca ziņa, ka Voroncovas vidusskola bojā gājušajiem Latvijas pionieriem atklās piemiņas plāksni.

— Tur jābūt arī mums, — nolēma grupa bijušo pionieru un, sagādājuši ziedus, posās ceļā.

1941. gadā no Latvijas pionieru nometnēm evakuēja ap 250 bērnu, tagad Voroncovā satikās turpat pussimts, kas ieradušies no Liepājas, Daupavpils, Talsiem, Līgatnes, Rīgas un Ļeņingradas.

Nav vairs Sošihinas stacijas, nav toreizējās dzelzceļa līnijas. Tajā vietā, kur vācu fašisti slepkavoja Latvijas pionierus, pēc kara palikušas tikai krāsmatas un bumbu bedres. Pirms 34 gadiem šajā vietā pionieri bija tikai dažas stundas, un tomēr pēdas nav izdzisušas.

— Tajā uzkalniņā toreiz bija ierakts pagrabs. Tur pie durvīm pieplakām, kad fašisti pļaujošā lidojumā uz mums šāva ar ložmetējiem, — rādīja E. Gausēns.

— Sī purva krūmos mēs iebēgām, — rādija meitenes.

— Lūk, aiz purva uzkalnē, meža stūri slimnīca, tāda pati balta kā toreiz, rāda S. Reinfelde, kuru toreiz kontuzētu, asiņainu atstāja medicīnisko darbinieku gādībā. Viņas atmiņu kamols ris tālāk. Toreiz slimnīcā atstātajiem pionieriem visādi palīdzējis kāds ievainots latviešu karavīrs. Tikko iebrukuši hitlerieši, viņu turpat bērnu acu priekšā nošāvuši. Tādas ir 1941. gada pionieru toreizējās pēdas — pilnas asinīm. Tās neaizaug, neizdziest.

— Visus pēckara gadus Voroneovas vidusskolas pionieri aprūpēja 18 kapu kopiņas. Kritušie arī tagad ir vienkopus Voroncovas kapsētā. Tur piemiņas plāksnes atklāšanas svinības.

Voroncovā neliela apdzīvota vieta. Tajā nav režisoru, kas izstrādā svētku programmu, nav profesionālu daiļlasītāju un mūziķu, bet skolotājiem un bērniem ir sirdis, kas dziļi izjūt tautu draudzību. Piemiņas plāksnes svinīgajā atklāšanā, kurā piedalījās arī gandrīz visi Voroncovas iedzīvotāji, lieku reizi pārliecinājāmies, ka arī sirds siltums spēj palīdzēt šādu notikumu vērst tik emocionālu, ka tas ilgi, ilgi paliek atmiņā. To spēj izdarīt labāk, nekā dažkārt dara vienaldzīgi profesionāļi.

Pie plāksnes gūlās ari LĻKJS Liepājas pilsētas komitejas vainags. Un kā lai būtu citādi. Liepājas komjaunieši taču palīdzēja iekārtot Krotes pionieru nometni, no kuras evakuēja 84 pionierus. Liepājas komjaunieši Tēvijas kara trešajā dienā, būdami frontē, sagaidīja izpostītās Palangas pionieru nometnes bērnus un gādāja, lai viņi otrreiz nenokļūtu hitleriešu ķetnās. Un tieši ziņa par Palangas pionieru traģēdiju bija signāls, ka jāglābj Krotes nometnes bērni.

 

 

Bojā gājušajiem Latvijas pionieriem piemiņas plāksni (attēlā) uzlika Voroncovas skolas kolektīvs. Kā tapa šī piemiņas vieta, kur dabūja lidzekļus?

— Līdzekļus? — pārjautāja skolotāja. — Lasījām čiekurus, vācām ārstniecības augus, strādājām kolhozā un visu nopelnīto naudu likām draudzības fondā. Viss mūsu skolas kolektīvs strādāja ilgāk nekā gadu, nopelnīja vairākus simtus rubļu, un iecere piepildījās…

Jā, iecere piepildījās un draudzība vairāk nostiprinājās.

 

F. Arnis

Autora foto

 

1975_05_15_94_3_