Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Центральное кладбище » участок №2 » Снова найдено 500 жертв фашизма

Снова найдено 500 жертв фашизма

КОММУНИСТ № 112, 07.06.1960

 

На пляже около Северного мола напротив 3-й школы играют дети. В плоской впадине на солнышке тепло. Забравшись туда, они роются в морском песке, пекут «пироги». Ямки, которые вырыты их маленькими лопатками, неглубоки, но то у одного, то у другого лопатка наталкивается на что-то твердое. Малыш роет поглубже, чтобы посмотреть, что там такое, и находит… кость.

Вернувшись домой, малыши рассказывают своим родителям о странной впадине, где много костей.

– Некоторые из них длинные с горбом на конце, – наивно рассказывает малыш, который еще никогда не видел скелета человека и ничего не знает о жатве смерти в годы фашистской оккупации.

У родителей пробегают по коже мурашки. Отец разыскивает лопату, берет сына за руку и идет туда, где играли дети.

Через несколько минут перед ним лежат черепа, кости ног в солдатских сапогах или ботинках.

И вот раскопками занялись люди, которые уже прежде откапали тысячи останков других жертв. На глубине нескольких десятков сантиметров они находят один слой скелетов, под ним тонкий слой земли и снова кучи человеческих костей. Всего здесь найдено 504 скелета.

 

Кто эти жертвы

 

Об этом можно догадаться лишь по лоскутам одежды, обуви и предметам, находившимся в карманах. В остатках синего комбинезона найдена восьмимиллиметровое сверло, около другого скелета в бумажнике бланки векселей, на которых написано «А.Вейиерис»; неподалеку другой бумажник, в котором находится книжка №286090 почтовой сберкассы; в другом кошельке маленькая записная книжка с едва различимыми записями – кажется, это рецепты, написанные рукой медицинского работника. В кошельках потускневшие монеты – латы и сантимы буржуазной Латвии, советские копейки. Возле многих скелетов найдены трубки, портсигары, гребенки, зажигалки и разные другие вещи.

Судя по всему, найденному, можно сделать один вывод: обнаружена новая могила жертв гитлеровского террора. Здесь погибли фабричные рабочие, военные моряки, медицинские работники, люди других профессий.

 

 

Как долго еще

 

Когда на братское кладбище были перевезены останки павших товарищей из парка им. Райниса, со Шкедского взморья и из других известных мест, где гитлеровцы расстреливали советских людей, казалось, что могилы покроются дерном, больше ничто не будет терзать исстрадавшиеся сердца. Но прошло несколько лет, и на Шкедском взморье волны размыли неизвестную могилу. В прошлом году экскаватор строителей вскрыл раны в сердцах тех, чьи родные, друзья и товарищи были зарыты около рыбокомбината. Теперь же руки малышей во время игр открыли новую могилу, в которой было вскрыто более 500 жертв подлого фашистского террора. Последние ли это? К сожалению, этого никто не может утверждать, потому что на Лиепайском взморье слишком много мест обагрено кровью советских патриотов, слишком много таких могил, которые пока никому неизвестны.

После войны прошло 15 лет. В Лиепае больше нет развалин. Здесь так много стройплощадок, как никогда раньше. Вместе со всеми советскими людьми население города сроит новую жизнь, светлую, счастливую. И если во время этого бурного строительства павшие товарищи напоминают нам о варварском терроре гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны, не надо внимательнее присмотреться, что делают их приемники и помощники?

 

Ф. Юрмалниек

 


 

Atkal atrasti 500 fašisma terora upuri

KOMUNISTS № 112, 07.06.1960

 

Jurmaiā pie ziemeļu mola iepretim Liepājas 3. vidusskolai rotaļājas bērni. Kādā lēzenā ieplakā tie atrod siltu piesaulīti, rakņājas baltajās jūrmalas smiltīs, «cep kukuļus». Ar savām mazajām lāpstiņām un spainīšiem viņu izraktās bedrītes nav dziļākas par pāris desmit centimetriem, taču te vienam, te citam lāpstiņa aiduras pret kaut ko cietu. Kurš parok vēl, lai paskatītos, kas tur ir, tas atrod kādu … kaulu.

Pārgājuši mājās, mazu|i stāsta saviem vecākiem par savādo ieplaku, kur daudz kaulu.

– Un daži pavisam savādi: lieli, gari, ar kurpi galā, – naivi stāsta mazais, kas nav vēl redzējis cilvēku ģindeņus, nekā nezina par nāves pļauju fašistiskās okupācijas laikā.

Tēvam pāriet šermuļi pār kauliem. Viņš sameklē lāpstu, ņem dēlu pie rokas un iet uz rotaļu vietu.

Pēc dažām minūtēm viņa priekšā jau atklājas civēku galvaskausi, stilbu kauli ar karavīru zābakiem vai vieglām zemām kurpēm galos. Viņš parok 20 metrus garās ieplakas otrajā galā un atrod to pašu. Šaubu vairs nava – ieplaka, kur mazuļi rotaļājušies, ir masu kaps.

Nākošajās dienās te strādā ļaudis, kas agrāk atrakuši jau tūkstošiem citu upuru. Viņi atrod dažu desmitu centimetru dziļumā vienu kārtu ģindeņu, zem tās plānu zemes kārtu un atkal kaudzēs sakritušu civēku kaulus. Kad novākti tie, kaps jau tik dziļš, ka smilts kļūst mitra, bet apakšā vēl viena kārta nelaimīgo. Tie vēl nav pat pilnīgi satrunējuši. Pavisam te atrod 504 cilvēku skeletus.

 

Kas ir šie upuri?

 

To uzminēt var tikai pēc apģērba gabaliem, apaviem un priekšmetiem, kas bijuši kabatās. Kāda zila darba tērpa paliekās atrod 8 milimetru dzelzs urbi, pie cita ģindeņa kabatas portfelī vekse|u blankas, uz kurām uzrakstīts «A. Veineris», netālu cits kabatas portfelis, kurā ir pasta krājkases noguldītā grāmatiņa Nr. 286090, kādā maciņā mazs, vienkāršs piezīmju blociņš ar tikko salasāmiem ierakstiem – šķiet, medicīnas darbinieka rokas rakstītas receptes. Makos apsūbējusi nauda gan buržuāziskās Latvijas kaltie lati un santīmi, gan padomju kapeikas. Pie daudziem atrod pipes, papirosu etvijas, ķemmes, šķiltavas un  dažādus citus nieciņus.

Novērtējot visu redzēto, secinājums var būt tikai viens: atklāts jauns hitleriskā terora upuru kaps. Tajā krituši gan fabriku strādnieki, gan kara jūrnieki, gan medicīnas darbinieki un citu profesiju piederīgie.

 

 

Cik ilgi vēl?

 

Kad uz brāļu kapiem bija aizvesti kritušie biedri no Raiņa parka, Šķēdes jūrmalas un citām zināmajām vietām, kur hitlerieši nobendēja padomju ļaudis, šķita, ka kapu vietas apaugs zaļām velēnām, sūrstošās sirdis vairs neviens neplosīs. Bet pagāja daži gadi, un Šķēdes jūrmalā viļņi atskaloja kādu nezināmu kapu. Pagājušajā gadā celtnieku ekskavators uzplēsa rētas to sirdīs, kuru piederīgie, draugi un biedri bija aprakti pie Liepājas zivju kombināta. Tagad mazu bērnu rokas rotaļājoties atsegušas jaunu kapa vietu, kurā bija apslēpti vairāk nekā pustūkstotis visneģēlīgākā fašistiskā terora upuru. Vai šie ir pēdējie? Diemžēl, to neviens nevar apgalvot, jo Liepājas jūrmalā pārāk daudz vietu slacītas padomju patriotu asinīm, pārāk daudz tādu kapu, ko pagaidām vēl neviens nezin.

Pēc kara pagājuši piecpadsmit gadi. Liepājā vairs nav drupu. Te ir tik daudz būvlaukumu, kā vēl nekad. Kopā ar visiem padomju ļaudīm pilsētas iedzīvotāji ceļ jaunu dzīvi, gaišu, skaistu. Un ja nu vēl šinī trauksmainās celtniecības laikā kritušie biedri ar saviem ģindeņiem atgādina hitleriešu mežonīgo teroru Tēvijas kara laikā, vai tad nevajag vērīgāk paskatīt, ko dara viņu pēcteči un to atbalstītāji?

 

F. Jūrmalnieks

 

1960_06_07_112_komunists