Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Библиотека » В местах упокоения павших героев

В местах упокоения павших героев

КОММУНИСТ № 40, 16.02.1947

 

Освобождая Курземе от немецко-фашистских захватчиков, в боях пали тысячи воинов Красной Армии и советских партизан. Уже в прошлом году почти во всех волостях Лиепайского уезда в местах боев создали братские кладбища и воздвигли около 10 памятников. В этом году откроют еще 50 памятников.

В нескольких местах установлены также имена павших героев. Их имена отправлены в Исполнительный комитет, и, руководствуясь по ним, изготовят около 2000 каменных плиток с надписями, которые размесят в местах упокоения павших товарищей.

 

перевод: Анжела Фомина

 


 

Kritušo varoņu atdusas vietās

KOMUNISTS № № 40, 16.02.1947

 

Atbrīvojot Kurzemi no vācu fašistiskajiem iebrucējiem, cīņās krita tūkstoši Sarkanās Armijas karavīri un padomju partizāņi. Jau pagājušā gadā gandrīz visos Liepājas apriņķa pagastos cīņu vietās izveidoja brāļu kapus un uzcēla ap 10 pieminekļu. Šinī gadā atklās vēl 50 pieminekļus.

Vairākās vietas noskaidroti arī kritušo varoņu vārdi. To saraksti iesūtīti apriņķa Izpildu Komitejā un, vadoties pēc tiem, pagatavos ap 2000 akmens plāksnītes ar uzrakstiem, kuras novietos kritušo biedru atdusas vietās.