Главная » Латвия » Вайнёдский край » п. Вайнёде (Вайньодэ) » ст. Вайньодэ » Память героев будет жить вечно

Память героев будет жить вечно

КОММУНИСТ № 88, 22.08.1945

 

Где-то далеко от латвийских просторов грустит одинокая мать, грустит какая-то девочка. Может быть, сообщение о его смерти все-таки было недоразумением? Может быть, все-таки в какой-то чудесный день он вернется… Где-то маленький человечек нежно успокаивает: «Не плач, мамочка, если не сегодня, завтра папочка вернется».

А в Вайнеде напротив площади Чакстес и почты в такты траурного марша играют трубы: «Никогда, никогда…»

Это братское кладбище Вайнедской волости, на котором в воскресенье, 19 августа, собрался благодарный народ, чтобы открыть памятник павшим освободителям – героям Красной Армии. Вместе с приезжими представителями Красной Армии на открытие памятника собралось много жителей окрестности. От имени жителей Лиепайского уезда глубочайшую благодарность павшим освободителям говорит председатель Исполнительного комитета Лиепайского уезда товарищ Виерпе. «Дорога на ваши могилы не зарастет», – от имени партийного комитета обещает товарищ Судмале. От партизан своих павших боевых товарищей вспоминает руководитель союза обществ потребителей Лиепайского уезда товарищ Бартениекс. За рядом несущих роскошные венки, которые посылает Исполнительный комитет Лиепайского уезда, партия, Вайнедский исполнительный комитет, крестьяне и кооператив Вайнедской волости, с цветами в руках идет народ, старые мамочки, молодежь, дети, которые несут простые, но с любовью сорванные цветы.

Три девочки с большими букетами цветов в маленьких ручках приближаются к памятнику, и кажется, его озаряет светлый солнечный луч, как далекое приветствие от тех, кто не может быть возле последнего места вечного упокоения своих любимых.

Слава героям!

 

М. К.

перевод: Анжела Фомина

 


 

Varoņu piemiņa mūžos dzīvos

KOMUNISTS № 88, 22.08.1945

 

Kaut kur tālu no Latvijas ārēm skumst vientuļa māte, skumst kāda meitene. Varbūt ziņojums par viņa nāvi tomēr bija pārpratums? Varbūt tomēr kādā jaukā dienā viņš pārnāks.» Kaut kur mazs cilvēciņš maigi mierina: «Neraudi, māmiņ’, ja ne šodien, rītu tētiņš pārnāks.»

Bet Vaiņodē, pretim Čakstes laukumam un pastam sēru marša taktī dzied taures: «Ne mūžam, ne mūžam...»

Šie ir Vaiņodes pagasta brāļu kapi, kuros svētdien, 19. augustā, pulcējās pateicīgā tauta, lai atklātu pieminekli kritušajiem atbrīvotājiem – Sarkanās Armijas varoņiem. Līdzās atbraukušiem Sarkanarmijas pārstāvjiem uz pieminekļa atklāšanu pulcējušies daudz apkārtnes iedzīvotāju. Visu Liepājas apriņķa iedzīvotāju vārdā dziļāko pateicību kritušiem atbrīvotājiem saka Liepājas apriņķa Izpildu komitejas priekšsēdētājs b. Vierpe. «Ceļš uz jūsu kapiem neaizaugs», partijas komitejas vārdā apsola b. Sudmale. No partizāniem savus kritušos cīņas biedrus piemin Liepājas apriņķa patērētāju biedrību savienības vadītājs b. Bārtenieks. Aiz krāšņo vainagu nesēju rindas, ko sūta Liepājas apriņķa Izpildu komiteja, partija, Vaiņodes izpildkomiteja, Vaiņodes pagasta zemnieki un kooperatīvs, puķēm rokās iet tauta, vecas māmiņas, jaunība, bērni, kas nes vienkāršus, bet mīlestībā plūktus ziedus.

Trīs meitenītes lieliem ziedu puššiem mazajās rociņās tuvojas piemineklim un liekas, to apmirdz gaišs

saules stars, kā tāls sveiciens no tiem, kuri paši nevar būt klāt pie savu mīļo pēdējās atdusas vietas.

Slava varoņiem!

 

M. K.