Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Библиотека » 33 памятника павшим героям

33 памятника павшим героям

КОММУНИСТ № 248, 24.10.1946

 

Коммунальная часть Уездного исполнительного комитета заключила договор со строительно-ремонтной конторой города Дурбе о строительстве памятников павшим героям в Лиепайском уезде.

Эскизы памятников разработало Управление архитектуры ЛССР. Всего планируется установить 33 памятника в разных местах боев – в Асите, Дунике, Айзвики, Бунке, Калети, Эзере, Эмбуте, Грамзде, Вайнеде и Гавиезе. Работа начата и часть памятников предусмотрено открыть уже в 29-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

 

С. Скуя

перевод: Анжела Фомина

 


 

33 PIEMINEKĻI KRITUŠAJIEM VAROŅIEM

KOMUNISTS № 248, 24.10.1946

 

Apriņķa Izpildu komitejas komunālā daļa noslēgusi līgumu ar Durbes pilsētas būvju-remontu kantori par pieminekļu izbūvi Liepājas apriņķī kritušajiem varoņiem.

Pieminekļu metus izstrādājusi LPSR Architekturas pārvalde. Pavisam paredzēts uzstādīt 33 pieminekļus dažādās cīņu vietās – Asītē, Dunikā, Aizvīķos, Bunkā, Kalētos, Ezerē, Embūtē, Gramzdā, Vaiņodē un Gaviezē. Darbs uzsākts un daļu pieminekļu paredz atklāt jau Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 29. gadadienā.

 

S. Skuja