Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Центральное кладбище » участок №1 » У могилы павших воинов

У могилы павших воинов

КОММУНИСТ № 97, 19.05.1959.

 

Суббота. На Центральном кладбище у подножия памятника павшим советским войнам вырыта длинная яма, на края которой помещено 20 гробов. В них покоятся останки павших в Лиепае борцов, которые во время Великой Отечественной войны были погребены в разных местах. И только теперь мы узнали, что во время фашистской оккупации некоторые медицинские работники, рискуя своей жизнью, часто в гробы тайно помещали бутылки с документами о личности павших товарищей.

На кладбище собрались делегации от лиепайских предприятий с венками и цветами. У могилы можно увидеть людей, потерявших своих близких во время Великой Отечественной войны.

Митинг открывает председатель городского исполнительного комитета т. Дундур, оркестр играет траурные мелодии. выступают секретарь Лиепайского горкома КП Латвии Лалик, участница Великой Отечественной войны т. Янушка и т. Шинкаренко. В почетном карауле моряки со своими боевыми знаменами. В качестве прощального привета дают три залпа. По звуки траурной музыки могила засыпается. Ее покрывают красивыми венками и цветами. Участники митинга оставляют кладбище с твердой решительностью делать все, чтобы никогда больше не пришлось переживать ужасы войны.

 

Ф. Юрмалниекс.

 


 

Pie kritušo karavīru kapa

KOMUNISTS № 97, 19.05.1959.

 

Sestdiena. Centrālkapos kritušajiem padomju karavīriem uzceltā pieminekļa pakājē izrakta gara bedre, virs kuras novietoti 20 zārki. Tajos to Liepājā kritušo cīnītāju mirstīgās atliekas, kas Lielā Tēvijas kara laikā bija apraktas dažādās vietās. Un tikai tagad, pārvietojot uz kopējo dusas vietu, atklājās, ka fašistiskās okupācijas laikā daži medicīniskie darbinieki, riskējot ar savu brīvību, vairākos zārkos slepus ielikusi pudeles ar dokumentiem par kritušo biedru personību.

Kapsētā sapulcējās Liepājas darba vietu delegācijas ar vainagiem un ziediem. Pie kapa redzam arī daudz tādu, kas savus piederīgos zaudējuši Lielā Tēvijas kara ugunīs.

Mītiņu atklāj pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētājs b. Dundurs. Orķestris atskaņo sēru melodijas. Runā LKP Liepājas pilsētas komitejas sekretārs b. Ļaļiks, Lielā Tēvijas kara dalībniece b. Januška un b. Šinkarenko. Goda sardzē jūrnieki ar savu kaujas karogu.

Atvadu sveicienam jūrnieki dod trīs zalves. Sēru mūzikai skanot kapu aizber. To pārsedz krāšņiem vainagiem un ziediem. Kapsētu atstājot, mītiņa dalībnieku sirdīs paliek cieša apņemšanās darīt visu, lai nekad vairs nebūtu Jāpiedzīvo kara Šausmas.

 

F. Jūrmalnieks.

 

1959_05_19_97_komunists 1959_05_19_97_komunists_1_