Главная » Латвия » Вайнёдский край » Вайнёдская волость

Вайнёдская волость

Vaiņodes pagasts

 

Мемориал ст. Элкуземе

Мемориальная плита на месте гибели Героя Советского Союза, лейтенанта Маслова Василия Ивановича – адъютанта старшего 3-го танкового батальона 79-й танковой Сивашской ордена Кутузова II степени бригады 19-го танкового Перекопского Краснознамённого корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.


Мемориал Гарни

Мемориальный камень на месте гибели Героя Советского Союза, младшего сержанта Николая Васильевича Грибанова – командира отделения стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 423-го стрелкового полка 166-й стрелковой Краснознамённой дивизии 2-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.


Мемориал мз. Вайньоде

Мемориальная стена находилась на территории бывшей мз. Вайньоде Вайнёдской волости Вайнёдского края.

На территории части у штаба 54-го гвардейского истребительного авиационного Керченского полка, была установлена мемориальная стена Герою Советского Союза – гв. майору Чичико Кайсаровичу Бенделиани:


 

х. Акменти - Akmenti

х. Аугусты - Augusti

х. Ауцениэки - Aucenieki

х. Баложи - Baloži

мз. Бата - Bāta

х. Бата - Bāta

х. Беты -  Bēti

х. Бражи - Braži

х. Браслы - Brasli

х. Бриэжи - Brieži

х. Будас - Būdas

х. Бункас - Bunkas

х. Буцини - Buciņi

мз. Вайньоде - mz. Vaiņode

х. Варте - Varķe

мз. Велда - Velda

мз. Вецбата - mz. Vecbāta

х. Вэцпакули - Vecpakuļi

х. Гайлиште - Gailiške

х. Грави - Gravi

плмз. Гулбенэ - Gulbene

х. Декшни - Dekšņi

х. Добели - Dobeļi

х. Зейтишь - Zeitiš

х. Идрити - Indriķi

х. Калнениеки - Kalnenieki

Кирп.

х. Криэвини - Krieviņi

х. Лаздыни - Lazdiņi

х. Лачи - Lači

х. Леяспелуди - Lejaspeludi

х. Либас - Lības

х. Макужи - Makuži

х. Муцениэки  - Mucenieki

х. Пирткури - Pirtkuŗi

х. Пумпайши - Pumpaiši

х. Пупайни - Pupaiņi

х. Пупкини - Pupkini

х. Путрышти - Putrišķi

мз. Рауши - Raudas

х. Руня - Ruņa

х. Русейки - Ruzeiķi

х. Салмини - Salmiņi

х. Сили - Sili

х. Силниэки - Silnieki

х. Симес - Simes

мз. Смайзи - Smaiži

х. Судмали - Sudmaļi

х. Треймани - Treimaņi

х. Упениеки - Upenieki

х. Упмали - Upmaļi

мз. Элкуземе - mz. Elkuzeme

ст. Элкуземе - st. Elkuzeme

х. Юмачи - Jūmači

х. Юнкурены - Junkurēņi

х. Яунамуйжа - Jaunāmuiža