Главная » Латвия » Лиепая (Либава) » Шкедские дюны » Могилы обвиняют

Могилы обвиняют

КОММУНИСТ № 12, 25.05.1945

 

Длинным, удручающе длинным будет перечень имен, которые будут передаваться из поколения в поколение. Такие названия, как Дахау, Освенцим, Люблин, еще многие десятилетия после разгрома гитлеровского логова будут в воображении всего человечества ассоциироваться с такими ужасами, о которых не слышали даже в жестокие времена Средневековья: миллионы невинных людей – мужчин и женщин, детей и стариков погибли от мучительной смерти, таившейся на конце пулеметных стволов, на виселицах, в топках печей для сжигания людей, в застенках. Смерть таили удары плетей фашистских извергов, голод и эпидемий, насилие и истязания.

Латышскому трудовому народу не чужды и другие названия, такие как Бикерниеки и Саласпилс, а также многие другие, которые станут известны только тогда, когда разверзнется земля и взору тружеников Латвии для вечного осуждения предстанут те сотни тысяч мучеников, что были зверски убиты за четыре года фашистской власти.

В окрестностях близ Лиепаи могилы уже заговорили. Особая комиссия нашей освободительницы – Красной Армии – составила первый акт о массовых захоронениях, обнаруженных на берегу моря недалеко от Шкеде, в 6 километрах от Лиепаи. Когда закончат свою работу Лиепайская городская и уездная комиссии по расследованию злодеяний фашистов, к названиям Освенцим, Люблин, Бикерниеки, Саласпилс, добавится целый ряд новых…

Могилы будут обвинять, могилы будут проклинать тех, список преступлений которых будет еще небывалым в Истории…

 

Раскопки братских могил лиепайчан, убитых фашистами, в приморских дюнах у Шкеды, в 6 км к северу от Лиепаи.

 

А. Эзерс.

 


 

Kapenes apsūdz

KOMUNISTS № 12, 25.05.1945

 

Garas, nomācoši garas būs to vārdu virknes, ko pieminēs vēl paaudžu paaudzes. Tādi vārdi kā Dachava, Osjveneima, Ļubļina vēl daudzus gadu desmitus pēc hitlerisma midzeņa iznīcināšanas saistīsies visas cilvēces priekšstatos ar tādām šausmām, kādas nepazīst vistumšākie viduslaiki: miljoni nevainīgu cilvēku, vīriešu un sieviešu, bērnu un sirmgalvju ir atraduši visbriesmīgāko ciešanu pilnu nāvi mašīnpistoļu stobru galos, karātavās, cilvēku dedzināšanai izbūvētās krāsnis, spīdzināšanas kambaros, zem fašistisko nezvēru pletņu sitieniem, badā un epidēmijās, varmācibās un mocībās.

Un Latvijas darba ļaudīm klāt nāk vēl tādi vārdi, kā Biķernieki un Salaspils un tie daudzie, kas nu tikai kļūs zināmi, kad atvērsies zeme un mūžīgai apsūdzībai atklāsies tie simti tūkstoši mocekļu, kas četros fašisma varas gados zvērīgi noslepkavoti.

Tuvā Liepājas apkārtnē kapenes jau sākušas runāt. Mūsu atbrīvotājas Sarkanās Armijas īpaša komisija sastādījusi pirmo aktu par masu kapenēm, kas atklātas jūrmalā Šķēdes tuvumā, 6 kilometrus no Liepājas. Kad savu darbu būs nobeigušas arī Liepājas pilsētas un apriņķa ļaundarību izmeklēšanas komisijas, Osvjencimas, Ļubjinas, Biķernieku, Salaspils vārdiem pievienosies virkne jaunu…

Kapenes apsūdzēs, kapenes nolādēs tos, kuru noziegumu saraksts būs vienreizējs Vēsturē…

 

Fašistu nobendēto liepājnieku masu kapeņu atrakšana jūrmalas kāpās pie Šķēdes, 6 km ziemeļos no Liepājas.

 

A. Ezers