Главная » Латвия » Руцавский край » п. Руцава » Павшие воины перевезены на братское кладбище

Павшие воины перевезены на братское кладбище

КОММУНИСТ № 79, 21.04.1959.

 

В последние месяцы Великой отечественной войны бои шли и в пределах теперешнего Лиепайского района. Тогда наши войны хоронили своих павших товарищей там же на месте боев и снова брались за оружие, чтобы с еще большим ожесточением наступать на врага.

В течение всего послевоенного времени за могилами павших бойцов ухаживали как школьники и комсомольцы, так и пожилые люди. У этих могил мы часто встречали людей, потерявших своих родных во время войны.

Дорога память героев, павших во время Отечественной войны. Чтобы еще лучше ухаживать за их могилами и поставить там памятник, воины, павшие в пределах Лиепайского района, теперь похоронены в одном месте – на районном братском кладбище в Руцаве.

В субботу состоялся торжественный перенос останков павших воинов. В нем приняли участие представители районного комитета партии, исполнительного комитета, колхозников, работников совхоза, Руцавской средней школы и др. На траурном митинге от районного комитета партии выступил т. Арнис, от участников Отечественной войны – т. Фрейвалд, а также т. Мясоедов. Многие представители организаций принесли красивые венки. пионеры и комсомольцы Руцавской школы от имени своих организаций у могил дали торжественное обещание свято хранить память павших героев.

 

На снимке: комсомольцы Руцавской средней школы возлагают венок.

 

Ф. Пазгле.

 


 

Kritušie karavīri pārvesti rajona brāļu kapos

KOMUNISTS № 79, 21.04.1959.

 

Lielā Tēvija» kara pēdējos mēnešos kaujas dunēja arī tagadējā Liepājas rajona robežās. Toreiz karavīri savus kritušos biedrus apbedīja turpat kaujas vietās un atkal tvēra ieroci, lai ar vēl lielāku niknumu uzbruktu ienaidniekam.

Visu pēckara laiku kritušo karavīru kapus kopa gan skolnieki Un komjaunieši, gan vecāki ļaudis. Pie šiem kapiem bieži sastapām cilvēkus, kas zaudējuši savus piederīgos kauju ugunīs.

Dārga ir Tēvijas karā kritušo varoņu piemiņa. Lai viņu dusas vietu jo labāk apkoptu un pie tas uzceltu pieminekli, tagad Liepājas rajona robežās kritušie cīnītāji apglabāti vienā vietā brāļu kapos Rucavā.

Sestdien notika kritušo karavīru mirstīgo atlieku svinīga pārvešana vienkopus. Tajā piedalījās rajona partijas komitejas, izpildu komitejas, kolhoznieku, padomju saimniecības darbinieku, Rucavas vidusskolas un citu pārstāvji. Svinīgajā sēru mītiņā runāja no partijas rajona komitejas b. Arnis, no

Tēvijas kara dalībniekiem b. Freivalds u.c. Daudzu organizāciju pārstāvji bija atnesuši krāšņus vainagus. Rucavas skolas komjaunieši un pionieri pie kapa savu organizāciju vārdā svinīgi apsolīja turēt svētu kritušo varoņu piemiņu.

 

Attēla: Rucavas vidusskolas komjaunietes noliek vainagu.

 

F. Paegle.

 

1959_04_21_79_komunists_2_