Главная » Латвия » Салдусский край » Звардская волость

Звардская волость

Zvārdes pagasts

 

мз. Зварде - Zvārdes mž.

х. Баукас - Baukas

х. Бержкауси - Bēržkausi

х. Бишкали - Biskaļi

х. Браммани - Brammaņi

х. Брамманиши - Brammanīši

х. Вилцини - Vilciņi

х. Вимба - Vimba

х. Грабани - Grābāni

х. Дравниеки - Dravnieki

х. Дригули - Driguļi

х. Зале - Zaļie

х. Зилес - Zīles

х. Каути - Kauķī

х. Кундзини - Kundziņi

х. Лаздрувас - Lazdruvas

х. Ламас - Lāmas

х. Лаугали - Laugaļi

х. Либайши - Libeiši

х. Лиепиняс - Liepinjas

х. Мазуши - Mazuši

х. Малукалн - Mālukalni

х. Межвиди - Mežvidi

х. Озолы - Ozoli

х. Пелеки - Peleki

х. Писениеки

х. Почас - Počas

х. Пуляс - Puļas

х. Пурви - Purvi

х. Пурвини - Purviņi

х. Рукуши - Rūkuši*

х. Румба - Rumba

х. Саты - Sāti

мз. Л. Сэдус  - Sedus mžsr.

х. Тутес - Tūtes

х. Удри - Ūdri

мз. Упэниэки - Upenieki

ур. Циэлава - mžsr. Cielavas

х. Цэлми - Celmi

х. Юлиши - Jūlīši

х. Юриши - Jurīši

х. Яунсержи - Jaunserži

Молочный завод